Особливості ведення бізнесу в Україні нерезидентами

Громадяни України мають можливість займатися підприємницькою діяльністю на території України у будь-який законний спосіб. Це ж стосується і іноземців. Відповідно до Конституції України та Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», іноземці, які перебувають на території України на законних підставах, користуються тими правами і свободами, а також мають ті ж обов’язки, що і громадяни України.

Для того, щоб зайнятися підприємницькою діяльністю, передбачено два шляхи:

  1. Реєстрація фізичної особи-підприємця (далі – ФОП);
  2. Реєстрація юридичної особи.

 

Обидва варіанти доступні для осіб, що не є резидентами України. Розглянемо їх особливості по відношенню до іноземних суб’єктів.

Реєстрація фізичної особи-підприємця іноземцем

По-перше, необхідно підтвердити законні підстави перебування на території України. Такими підставами є:

  • Посвідка на тимчасове проживання;
  • Посвідка на постійне проживання;
  • Відповідна віза – для громадян країн, з якими не встановлено безвізовий режим.

 

Далі особі необхідно отримати реєстраційний номер облікової картки платника податку. Для цього необхідно звернутися до Державної податкової служби з пакетом документів, а саме відповідною заявою, паспортом або документом, що посвідчує особу, засвідченим перекладом паспорту українською мовою та його копією.

Сам процес реєстрації для іноземця не відрізняється від процедури, передбаченої для громадянина України. Для цього можна звернутися або в реєстраційну службу, або до нотаріуса та надати заповнену заяву та отриманий реєстраційний номер облікової картки платника податків. У заяві, крім іншого, зазначається місцезнаходження особи на території України та види економічної діяльності, які буде здійснювати ФОП. Після реєстрації іноземець може починати здійснення підприємницької діяльності на території України. Щодо оподаткування, то іноземець як фізична особа-підприємець може отримати статус платника єдиного податку.

Реєстрація юридичної особи

Юридична особа може бути утворена як фізичною особою-іноземцем, так і юридичною особою, що зареєстрована на території іншої держави.

Якщо засновником є фізична особа, що не є громадянином України, така особа повинна отримати реєстраційний номер облікової картки платника податку. Про те, як це зробити, згадується вище. Також необхідно мати засвідчений переклад паспорту українською мовою та його копію. Засновник заповнює реєстраційну заяву встановленої форми, де зазначаються дані про іноземця, місцезнаходження юридичної особи, перелік обраних видів економічної діяльності, контактні дані. До заявки додаються наступні документи:

  • нотаріально засвідчений установчий документ (статут) у разі, якщо обирається робота на власному статуті, а не модельному;
  • нотаріально засвідчене рішення засновника про створення юридичної особи;
  • Нотаріально засвідчена копія паспорту засновника іноземної юридичної особи з перекладом на українську мову.

 

Ці документи подаються до реєстраційної служби або нотаріуса. Якщо іноземець не знаходиться на території України, подати документи може уповноважена особа за нотаріально засвідченою довіреністю, яка повинна бути перекладена на українську мову, підпис перекладача відповідно до законодавства засвідчений.

Необхідно зазначити щодо директора юридичної особи. Іноземець не може бути директором своєї юридичної особи без отримання додаткових документів. Так, спочатку необхідно призначити директором громадянина України, після чого юридична особа в особі призначеного директора може отримати дозвіл на застосування праці іноземця. Тільки після отримання такого дозволу іноземець може бути призначений на посаду директора. До речі, працевлаштування іноземця на території України є підставою для отримання посвідки на тимчасове проживання.

Також варто пам’ятати, що якщо іноземний засновник-нерезидент сформує статутний капітал підприємства на суму не менше 100 000 доларів, громадянин має право отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Другий варіант – коли засновником є юридична особа-нерезидент. Процедура реєстрації в цьому випадку не відрізняється від створення юридичної особи іноземцем-фізичної особи. Проте додатково необхідно надати оригінал документу, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (виписка, витяг із торговельного, банківського, судового реєстру). Такий документ повинен бути нотаріально засвідчений та перекладений на українську мову. Підпис перекладача завіряється нотаріально. Окрім цього, документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Як бачимо, процедура реєстрації бізнесу іноземцями не сильно відрізняється від реєстрації його громадянами України. Якщо підготувати необхідні документи, ніяких складнощів для здійснення підприємницької діяльності іноземною особою немає.