Розлучення подружжя

Припинення шлюбу може відбуватися двома способами: розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану та розірвання шлюбу за рішенням суду.

У свою чергу розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану може здійснитися за спільною заявою подружжя або за заявою одного із подружжя.

Орган державної реєстрації приймає заяву про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей та складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця, якщо така заява не була відкликана подружжям. У разі, якщо один із подружжя не має змоги з’явитися до органу реєстрації та подати особисто заяву, то від його імені таку заяву може подати інший із подружжя, але нотаріально завірену.

Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного із подружжя може відбуватися за таких обставин:

  1. Якщо другий із подружжя визнаний безвісно відсутнім;
  2. Якщо другий із подружжя визнаний недієздатним (не може усвідомлювати свої дії та керувати ними).

 

Розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану засвідчується Свідоцтвом про розірвання шлюбу.

Пред’явлення позову до суду про припинення шлюбу відбувається у випадку, якщо немає підстав для розірвання шлюбу органами державної реєстрації актів цивільного стану. При цьому процес припинення шлюбу судом буде більш тривалим. Позов до суду про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя у разі якщо подружжя має дітей, яким не виповнилося 18 років, та є заперечення одного із подружжя про розірвання шлюбу, винятком є період протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини. Але позов може бути пред’явлений протягом вагітності дружини та до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство дитини визнано іншою особою або відомості про чоловіка як батька виключено із актового запису про народження дитини. У ході розгляду вимог про розірвання шлюбу можна заявити вимоги про визначення місця проживання та порядок виховування дітей, про розподіл спільно нажитого майна, про стягнення аліментів на дитину та одного із подружжя тощо.

Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця з дня подачі заяви (але якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечить інтересам одного із подружжя або інтересам їхніх дітей). При цьому суд має право вжити заходи для примирення, зокрема може відкласти розгляд справи та надати подружжю строк для примирення. Документом, який засвідчує розірвання шлюбу судом є рішення суду, яке набрало законної сили.

У разі набрання рішення суду законної сили, суд направляє таке рішення до органу реєстрації актів цивільного стану для внесення відомостей в Державний реєстр актів цивільного стану громадян.