Реєстрація торгової марки

У зв'язку з розвитком ринкової економіки, великого значення набувають об’єкти інтелектуальної власності, які активно використовуються суб’єктами господарської діяльності для індивідуалізації своїх товарів та послуг. Одним із таких об’єктів інтелектуальної власності є торгова марка.

Як правило, власники компаній, які виробляють товари чи надають послуги створюють свою торговельну марку, для того, щоб захистити свої права як власника на товари чи послуги та уникнути дублювання товарів виготовлених конкурентами.

Однак, просто створити якесь позначення з літер, цифр чи кольорів - недостатньо. Для того, щоб таке позначення мало юридичну силу і слугувало підтвердженням на виняткове право власника на вироблені ним товари чи послуги, необхідно отримати свідоцтво та зареєструвати в установленому законом порядку.

Реєстрація торгової марки здійснюється Державним підприємством, українським інститутом інтелектуальної власності (Укрпатент).

Першим кроком у здійсненні реєстрації торгової марки є подання заявки. У заявці повинні міститися заява про реєстрацію знака, зображення позначень, що заявляється, перелік товарів і послуг, для яких необхідно зареєструвати знак, документ про оплату збору за подання заявки.

Якщо особа бажає зареєструвати торгову марку , що має кольорове зображення, в заяві необхідно вказати колір чи поєднання кольорів, та додати до заяви кольорове зображення знака в десяти примірниках. Крім того, до заявки необхідно додати опис знака, в якому вказати про поєднання кольорів.

За подання заявки сплачується збір. Розмір такого збору встановлюється з урахуванням кількості класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знака. Порядок сплати збору регулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» від 23.12.2004 р. № 1716.

Після подання заявки, установа, що здійснює реєстрацію проводить експертизу заявки та приймає рішення про реєстрацію чи відмову у реєстрації товарного знака.

Завершальною стадією реєстрації торговельної марки та отримання свідоцтва є публікація відомостей в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва. Установа, що прийняла рішення про реєстрацію знака, повинна надіслати копію рішення заявнику. Після чого, протягом трьох місяців, з дня отримання рішення про реєстрацію знака необхідно сплатити мито за видачу свідоцтва та збір за публікацію про видачу свідоцтва.

Публікація відомостей про видачу свідоцтва здійснюється лише за наявності документів про сплату державного мита за свідоцтво та збору за публікацію про видачу свідоцтва. Одночасно, з публікацією відомостей про видачу свідоцтва, Установа здійснює державну реєстрацію торговельної марки.

Протягом місяця з дня державної реєстрації знака, особі, яка заявила про реєстрацію знака видається свідоцтво.

Процедура реєстрації товарного знака займає від 14 місяців до трьох років. Тому, для того щоб швидше зареєструвати товарний знак, законодавець передбачив таке поняття як пріоритет попередньої заявки на той же товарний знак. Заявка у якій зазначається пріоритет попередньої заявки подається за умови, що така заявка була вже заявлена до відомства.

Заявка з пріоритетом попередньої заявки може бути заявлена в строк , що не перебільшує шести місяців від дати подання попередньої заявки.

Та що робити коли виробник товарів чи послуг бажає отримати товарний знак одразу в декількох країнах?

В такому випадку реєстрація товарного знака здійснюється в Україні. Однак, після отримання свідоцтва про зареєстрований знак, до відомства слід подати заявку про міжнародну реєстрацію торговельної марки та документи, що підтверджують сплату мита.

Протягом двох місяців, Патентне відомство України повинно передати таку заявку до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності та негайно зареєструвати знак. Міжнародне бюро повідомляє зацікавлені відомства України про таку реєстрацію та публікує інформацію у періодичному журналі, що видається Міжнародним бюро.

Процедура реєстрації товарного знака тривала, а тому необхідно набратися терпіння для отримання бажаного результату. Якщо ж, не вистачає часу для самостійної підготовки документів та пошуку тотожності торгової марки, ви можете скористатися послугами юриста.