Закон про концессію. Новий закон - нові можливості

Верховна Рада 3 жовтня ухвалила закон «Про концесію», який унормовує питання концесії, які регулювалися чотирма різними законами, що суперечили один одному. В цьому законі виключені фізичні особи-підприємці з кола можливих концесіонерів. Закон передбачає, що концесіонером може бути лише юридична особа – резидент України. Новий закон розроблено на основі та відповідно до права Європейського Союзу. В ньому враховано кращий міжнародний досвід реалізації концесійних проектів.

Концесія - форма здійснення державно-приватного партнерства, що передбачає надання концесієдавцем концесіонеру права на створення та/або будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення), та/або управління (користування, експлуатацію, технічне обслуговування) об’єктом концесії, та/або надання суспільно значущих послуг у порядку та на умовах, визначених концесійним договором, а також передбачає передачу концесіонеру переважної частини операційного ризику, що охоплює ризик попиту та/або ризик пропозиції.. Інакше кажучи, концесія полягає в тому, що спочатку приватний партнер створює (модернізує) інфраструктурний об'єкт за свої й залучені ним кошти. І тільки коли цей об'єкт починають використовувати для надання суспільно значущих послуг, концесіонер починає одержувати відшкодування за внесені ним інвестиції, включаючи прибуток.

Відповідно сторонами в такому договорі є:

консіцієдавець–щодо об’єктів державної власності - держава в особі відповідних державних органів; щодо об’єктів комунальної власності - територіальна громада в особі виконавчого органу місцевого самоврядування; щодо майна господарських товариств, 100 відсотків акцій (часток) яких належать державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді або іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, що передається в концесію разом з об’єктами державної чи комунальної власності - господарське товариство, яке є власником такого майна або якому належать 100 відсотків акцій (часток),

концесіонер - юридична особа - резидент України, яка отримала об’єкт у концесію та виступає стороною концесійного договору.

Концесійний договір має передбачати отримання концесіонером плати за суспільно значущі послуги, що надаються ним з використанням об’єкта концесії, від користувачів (споживачів) таких послуг. Також, ,таким договором можуть бути передбачені платежі однією стороною іншій стороні.

Учасниками концесійних відносин можуть бути не тільки концесієдавець, концесіонер та претендент. До цього кола входять користувачі (ті, хто користується об’єктом концесії), кредитори (фінансові установи, міжнародні фінансові організації, які надали або мають намір надати боргове фінансування чи видали гарантію концесіонеру для виконання ним зобов’язань за концесійним договором), незалежні експерти та радники.

Вибір концесіонера – це прозора процедура, яка здійснюється шляхом проведення концесійного конкурсу, а у випадках, передбачених законом за результатами конкурентного діалогу або за результатами прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається у концесію. Правильне та своєчасне готування документів для участі у процедурах передбачених законодавством має дуже важливе значення для майбутніх концесіонерів.

Держава передає концесіонеру(інвестору) право на: 1)створення та/або будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення); 2) та/або управління (користування, експлуатацію, технічне обслуговування) об’єктом (об’єктами) концесії; 3)та/або надання суспільно значимих послуг. Оголошення про проведення концесійного конкурсу публікується концесієдавцем українською мовою в газеті "Урядовий кур’єр" або "Голос України" чи офіційному друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування або органу влади Автономної Республіки Крим та на офіційному веб-сайті концесієдавця українською та англійською мовами. При проведенні концесійного конкурсу в ЕТС оголошення про проведення концесійного конкурсу публікується концесієдавцем в ЕТС не пізніше 10 календарних днів з дня прийняття рішення про проведення концесійного конкурсу. ЕТС – це сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, модуля бізнес-аналітики, технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних торгів та встановлення їх результатів у вигляді протоколу, що генерується центральною базою даних.

Концесійний договір укладається на строк, який має бути не менше 5 років та не більше 50 років, а щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг має бути не менше 10 років. Концесійний договір укладається письмово з переможцями конкурсу та/або юридичною особою, створеною концесійним переможцем.

До концесійного договору можуть бути внесені зміни або його може бути достроково припинено на вимогу однієї зі сторін за рішенням суду або арбітражу в разі істотного порушення іншою стороною зобов’язань, визначених концесійним договором, або в разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися у процесі укладання концесійного договору, та в інших випадках, передбачених концесійним договором. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань сторони несуть відповідальність, встановлену законом та концесійним договором.

Важливо наголосити на тому, що передача концесіонеру існуючого об’єкта концесії не зумовлює перехід права власності на такий об’єкт до концесіонера та не припиняє права державної чи комунальної власності або власності господарського товариства на такий об’єкт. Такий об’єкт підлягає поверненню концесієдавцю після припинення дії концесійного договору. У такому випадку, задля уникнення суперечностей в майбутньому, концесійний договір має містити вичерпний перелік майна, яке може передаватися в оренду, умови передачі його в оренду та порядок його списання.

Більш того, якщо концесійний договір складено правильно й коректно, то цілі та результати, яких бажають досягти сторони договору реалізовуватимуться в повній мірі. Найбільш складним питанням регулювання концесії є відображення його умов у договорі з мінімізацією ризиків для сторін договору.

Договором має бути чітко визначено:

  • Об’єкт концесії;
  • Порядок розрахунків;
  • Обов’язки сторін щодо об’єкту концесії також і взаємні обов’язки сторін;
  • Можливі варіанти вирішення спірних ситуацій;
  • Порядок здійснення управління об’єктом та обсяги повноважень сторін.

 

З огляду на приписи закону та відсутність практики застосування його положень, найбільші ризики для сторін полягають саме у правильному визначенні всіх умов договору.

Світовий досвід свідчить, що концесії можна успішно використовувати для розбудови інфраструктури в умовах дефіциту бюджетних коштів без збільшення державного боргу. Українське законодавство передбачає широкий перелік видів господарської діяльності , в яких допускається здійснення співпраці на засадах концесії та чітко регламентовану процедуру взаємодії сторін договору.

Спеціалісти юридичної компанії «Арбітрум» мають великий досвід позитивної співпраці з органами державної влади, укладенню різного роду договорів, оцінкою ризиків та захисту прав та інтересів осіб. Тож, якщо маєте намір укласти договір концесії, бути захищеним у випадку протиправних дій або бездіяльності іншої сторони, наші співробітники готові Вам допомогти.