Антимонопольний комітет

Антимонопольний комітет - це державний орган, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції і у підприємницькій діяльності, і у сфері державних закупівель.

Діяльність цього органу спрямована на здійснення контролю за суб’єктами господарювання, щодо дотримання останніми засад економічної конкуренції, які закріплені в Законі України «Про захист економічної конкуренції», запобігання вчиненню серед суб’єктів господарювання неправомірних дій, спрямованих на здобуття монопольного становища на ринку.

Крім того, одним із завдань Антимонопольного комітету України є здійснення контролю за концентрацією суб’єктів господарювання. Концентрація – це злиття суб'єктів господарювання, приєднання одного суб’єкта господарювання до іншого, набуття контролю одного суб’єкта господарювання над іншими, придбання у власність частки, що забезпечує чи перевищує 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління такого суб’єкта господарювання.

АМКУ здійснює контроль за укладенням суб’єктами господарювання угод, прийняття об'єднаннями рішень щодо своєї господарської діяльності, спрямованої на підвищення конкуренції. Відповідно до законодавства, ці угоди чи рішення називаються узгодження дій суб’єктів господарювання.

Такий контроль здійснюється з метою недопущення обмеження виробництва, ринків товарів, надання послуг, розподілу ринків постачання за територіальним принципом, створення результатів торгів, аукціонів, суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання та інше.

Слід зазначити, що АМКУ безпосередньо не впливає на суб’єктів господарської діяльності під час здійснення господарських операцій. Однак, АМКУ наділений широким колом повноважень, завдяки яким здійснюється непрямий вплив на діяльність господарюючих суб’єктів.

Наприклад, у сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією, до компетенції АМКУ належить розгляд заяв, та надання дозволів і висновків щодо узгоджених дій та концентрації суб’єктів господарювання. Іншими словами, видаючи дозвіл суб’єктам господарювання, АМКУ контролює діяльність суб’єктів господарювання на ринку та вживає заходів щодо недопущення антиконкурентних дій, зловживання монопольним становищем цими суб'єктами.

Якщо суб’єкти господарювання забажали об'єднатися з метою підвищення конкурентоспроможності своєї діяльності на ринку, їм необхідно звернутися до АМКУ з заявою про надання дозволу на узгоджені дії, або на концентрацію.

Після спливу 15 днів, заява вважається такою що надійшла та прийнята до розгляду. Протягом 30 днів АМКУ розглядає заяву та приймає рішення про надання чи відмову у наданні дозволу.

Якщо під час розгляду заяви АМКУ виявить підстави для заборони узгодження дій чи концентрації, відповідні органи АМКУ розпочинають розгляд справи про узгоджені дії чи концентрацію, про що письмово повідомляють особу. Розгляд справи триває три місяці, після чого АМКУ чи уповноважений орган АМКУ приймає рішення про надання дозволу на узгоджені дії чи концентрацію, заборону узгоджених дій чи концентрації. Узгоджені дії, концентрація можуть бути здійснені протягом року з дня прийняття рішення про надання дозволу АМКУ.

Також, до повноважень АМКУ належить надання висновків та попередніх висновків. В них зазначається про можливість надання дозволу про узгоджені дії, концентрацію, можливість у відмові надання такого дозволу, необхідність чи відсутність необхідності отримання такого дозволу.

Таким чином, суб’єктам господарської діяльності, які виявили бажання об'єднатися з метою підвищення конкурентоспроможності своєї діяльності необхідно перш за все звернутися до АМКУ чи уповноважених органів АМКУ з заявою про надання висновку щодо узгоджених дій чи концентрації між цими суб'єктами.