Безпечність харчових продуктів

З 20 вересня 2016 року вступив в силу розділ VII Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», яким визначаються загальні вимоги до суб’єктів господарювання, в управлінні яких перебувають потужності, які займаються виробництвом та/або обігом харчових продуктів, агропродовольчий ринок.

Також даний розділ передбачає гігієнічні вимоги до потужностей (споруд, будівель, приміщеннь, обладнаннь, транспортних засобів та інших засобів, що використовуються для виробництва та обігу харчових продуктів), зокрема гігієнічні вимоги до транспортних засобів для перевезення харчових продуктів.

  1. транспортні засоби повинні бути чистими, утримуватися у належному стані та забезпечувати захист харчових продуктів від забруднення;
  2. контейнери, які призначені для перевезення харчових продуктів повинні використовуватися тільки для перевезення таких продуктів, у разі якщо перевезення нехарчових продуктів може призвести до забруднення контейнерів;
  3. якщо здійснюється перевезення одночасно харчових та нехарчових продуктів, здійснюється розділення продуктів, для унеможливлення їх забруднення;
  4. перевезення рідких, гранульованих, порошкових продуктів здійснюється в контейнерах, які призначені для перевезення лише харчових продуктів, такі контейнера повинні мати маркування «тільки для харчових продуктів»;
  5. харчові продукти повинні розміщуватися так у контейнерах, щоб мінімізувати ризик їх забруднення.

 

Тому на даний час транспортні засоби будуть контролюватися на відповідність таким гігієнічним вимогам, а також відповідно до ст. 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» буде здійснюватися контроль за наявністю інформації в реєстрі потужностей операторів ринку.

Тому на даний час актуальним є питання реєстрації потужностей операторів ринку. Такій реєстрації підлягають усі потужності, які використовуються на будь-якій стадії виробництва або транспортування харчових продуктів, виняток становлять тільки ті оператори ринку, які отримали експлуатаційний дозвіл (суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із виробництва або зберігання харчових продуктів тваринного походження).

Такі оператори ринку, які не потребують отримання експлуатаційного дозволу, подають до територіального органу компетентного органу заяву про державну реєстрацію потужності за адресою такої потужності, при цьому державній реєстрації підлягає кожна окрема потужність. Заява може бути подана в паперовому або електронному вигляді. Така заява подається до компетентного органу не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності. Заява реєструється територіальним органом компетентним органом у день її надходження, одночасно територіальний орган компетентного органу присвоює потужності особистий реєстраційний номер. Державна реєстрація потужності здійснюється на безоплатній основі.

Територіальний орган компетентного органу відмовляє у реєстрації потужності, якщо:

  1. якщо заява не відповідає формі;
  2. у заяві вказано неповну інформацію.