Чергові зміни в Законі України «Про доступ до публічної інформації»

06.12.2019 року у другому читанні Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань державної служби та електронного документообігу».

Даним Законом також передбачено внесення змін до низки положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Зокрема, на законодавчому рівні закріплено визначення письмової форми документа - яка передбачає фіксацію його змісту у паперовій або електронній формі (у тому числі в автоматичному режимі). При цьому документ, складений в електронній формі з дотриманням вимог законодавства, має однакову юридичну силу з документом в письмовій формі з власноручним підписом.

Статтю 19 Закону «Про доступ до публічної інформації» доповнено реченням такого змісту: «застосування електронного цифрового підпису при надсиланні запиту на інформацію з використанням засобів електронного зв'язку не вимагається». Таким чином, законодавець виключив застосування електронно цифрового підпису при надсиланні електронного запиту.

У випадку якщо запит було направлено електронним документом або запитувачем надана згода на отримання відповіді в електронній формі, запитувана інформація може оформлятися (у тому числі в автоматичному режимі) як електронний документ з дотриманням вимог законодавства та надсилатися засобами телекомунікаційного зв'язку.

Згідно із законом, розпорядники інформації повідомляють запитувача про продовження строку розгляду запиту про надання публічної інформації шляхом надсилання повідомлення на вказану ним адресу електронної пошти (у разі надання) або з використанням інших засобів телекомунікаційного зв'язку не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Статтю 21 вищезазначеного Закону доповнено частиною 5, яка передбачає, що пересилання електронного документа, навіть якщо в ньому більше 10 сторінок, здійснюється безкоштовно.

«Надання інформації, яка відображена в електронних документах, що не потребує їх копіювання або друку у тому числі з метою відокремлення (приховування) інформації з обмеженим доступом, шляхом їх надсилання на вказану в запиті адресу електронної пошти, здійснюється безоплатно».