Основні зміни в податковому законодавстві

Верховною радою був прийнятий Закон №466-ІХ від 16.01.2020 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві» (далі - Закон). Цим законом вносяться зміни в майже усі розділи Податкового кодексу України (далі – ПК). 21 травня Закон був підписаний Президентом України та 22 травня опублікований в газеті «Голос України». Розглянемо більш детально які зміни відбулися у податковому законодавстві.

Адміністрування податків

Тепер індивідуальні податкові консультації можуть надаватися в усній, письмовій та електронній формі (ст.52 ПК). Виключено поняття «Єдина база», всі індивідуальні податкові консультації заносяться до Єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій.

Кодекс доповнено нормою (ст.56.3-1 ПК), відповідно до якої до контролюючого органу, який прийняв оскаржувані рішення, можуть бути оскаржені прийняті контролюючим органом щодо нерезидентів, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи:

 1. рішення про взяття на податковий облік нерезидента;
 2. податкове повідомлення-рішення, винесене у зв’язку з визначенням грошового зобов’язання в порядку, передбаченому пп. 141.4.2 ПК;
 3. податкове повідомлення-рішення, винесене у зв’язку з визначенням грошового зобов’язання в порядку, передбаченому п. 117.1 та 117.4 ПК;
 4. податкове повідомлення-рішення, винесене у зв’язку з визначенням грошового зобов’язання в порядку, передбаченому п. 133.3 ПК.

 

В пп.57.1. ПК внесено зміни, відповідно до яких якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Також у разі донарахування податкових зобов’язань контролюючим органом , платник зобов’язаний сплатити нараховану суму протягом 10 робочих (було – календарних) днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення.

Щодо взяття на облік платників податку. До внесення змін взяття на облік за місцем обліку здійснювалося не пізніше наступного робочого дня, після внесення змін – у день отримання відомостей (ст.ст.64, 65 ПК).

Ст. 77 ПК доповнена нормою, відповідно до якої внесення змін до плану-графіка проведення документальних планових перевірок допускається не частіше одного разу в першому та одного разу в другому кварталі такого року за винятком змін, пов’язаних зі зміною найменування вже включеного до плану платника, виправлення технічних помилок.

Податок на прибуток підприємств

Ст. 133 ПК уточнює щодо кола платників податку, а саме:

 1. Суб’єкти господарювання юридичні особи, що обрали спрощену систему оподаткування, є платниками податку при виплаті доходів (прибутків) нерезиденту із джерелом їх походження з України. При цьому платники єдиного податку четвертої групи не є платниками податку при виплаті дивідендів.
 2. Суб’єкти господарювання юридичні особи, що обрали спрощену систему оподаткування, є платниками податку при отриманні скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії.
 3. Платниками податку є фізичні особи-підприємці, у т. ч. такі, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, щодо виплачених нерезиденту доходів із джерелом їх походження в Україні.
 4. Юридичні особи, що утворені відповідно до законодавства інших країн та мають місце ефективного управління на території України.

 

Окрім цього, за новими правилами, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату у разі, якщо дохід від будь-якої діяльності за останній річний звітній період не перевищує 40 мільйонів гривень (раніше – не більше 20 мільйонів).

Також підвищено вартісний критерій визначення основного засобу з 6 000 гривень до 20 000 гривень.

ПК доповнено п.43-1, згідно з яким платники податку на прибуток з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року мають право застосовувати в податковому обліку прискорені мінімально допустимі строки амортизації для об’єктів основних засобів:

 1. 4 групи (машини та обладнання) і 5 групи (транспортні засоби) – 2 роки;
 2. 3 групи (передавальні пристрої) та 9 групи (інші основні засоби) – 5 років.

 

Для застосування прискореної амортизації, основні засоби повинні бути введені і експлуатацію в період з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року, не бути у використанні до цього, використовуватися у власній господарській діяльності і не можуть продаватися та надаватися в оренду іншим особам (крім платників податку, основним видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна).

Згідно зі змінами пп.138.3.1. ПК податкова амортизація не нараховується за ті періоди, коли об’єкти основних засобів не експлуатуються у господарській діяльності платника у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням і консервацією. Також із цього пункту виключені слова «крім виробничого методу», отже виробничий метод можна буде застосовувати для цілей податкової амортизації.

Податок на додану вартість

Внесені зміни щодо порядку реєстрації платника ПДВ. Так, відповідно до п.183.3. ПК у разі добровільної реєстрації реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку податкового періоду (раніше – 20 днів).

Реєстраційна заява тепер подається до контролюючого органу засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Пп.183.15. ПК нової редакції закріплює, що у разі перетворення юридичної особи- платника податку або зміни даних про найменування/ податкового номера платника податку, проводиться перереєстрація платника податку, для чого платник податку подає заяву протягом 10 робочих днів. Якщо протягом встановленого строку заява не була подана, реєстрація платником ПДВ анулюється.

Перереєстрація у зв’язку із зміною найменування (крім перетворення) платника податку здійснюється контролюючим органом без подання заяви платником на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У разі зміни ставки єдиного податку реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 10 (раніше - 15) календарних днів до початку календарного місяця, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ (п.183.4. ПК).

До пп.187.1. ПК внесені зміни, відповідно до яких можуть застосовувати касовий метод податкового обліку за операціями з виконання підрядних будівельних робіт як підрядники, так і субпідрядники.

Податковий кодекс доповнено нормою, відповідно до якої звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання товарів/послуг на митній території України, передбачених для надання гуманітарної допомоги дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав і представництвами міжнародних організацій в Україні (п. 197.2. ПК).

Пп.198.6. ПК доповнено новим абзацом щодо платників ПДВ, що застосовують касовий метод обліку податку. Таки платники суми, зазначені в податкових накладних/ розрахунках коригування, зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, та не включені до податкового кредиту протягом періоду 1095 календарних днів з дати складання таких накладних/розрахунків коригування у зв’язку з відсутністю фактів списання коштів з банківського рахунку/видачі з каси або надання інших видів компенсацій вартості поставлених товарів/послуг, мають право на включення таких сум до податкового кредиту у звітному податковому періоді, але не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати такого списання, надання інших видів компенсацій.

Змінами до пп.200-1.3. ПК передбачається, що під час розрахунку загальної суми поповнення з поточного рахунку платника податку рахунка в системі електронного адміністрування податку враховується сума коштів:

 1. вилучених та зарахованих контролюючим органом на рахунок платника податку в рахунок погашення податкового боргу з податку на додану вартість за періоди, починаючи з 1 липня 2015 року;
 2. у разі проведення розрахунків платника податку з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг водопостачання тарифам, що затверджувалися/погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштів в рахунок погашення заборгованості з податку.

 

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)

Законом внесено зміни до пп.164.2.2. ПК, відповідно до яких отримувач суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно до умов цивільно-правового договору від фізичних осіб-платників єдиного податку четвертої групи, більше не зобов’язаний включати суми таких доходів до річної податкової декларації за звітнійц рік та самостійно платити з них податки та збори.

Також дозволено не включати до загального оподатковуваного доходу відшкодування моральної шкоди в розмірі, визначеному рішенням суду, але не вище чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати.

Внесені зміни і щодо отримання розстрочки на сплату ПДФО. Раніше можна було отримати у разі прощення основної суми боргу та/або відсотків за іпотечними кредитами до закінчення строків позовної давності. Після внесення змін – тільки у разі прощення основної суми боргу.

Згідно зі змінами пп.165.1.27. ПК до загального оподатковуваного доходу не включається також сума страхових виплат/відшкодувань, що здійснюються Моторним (транспортним) страховим бюро України відповідно до закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Відповідно до пп.170.1.5. та 170.1.6. ПК, у разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості нотаріус та ріелтор, за посередництвом якого укладено цивільно-правові угоди про оренду нерухомості зобов’язані надіслати інформацію про такий договір контролюючому органу. Згідно з внесеними змінами, за порушення порядку/строків подання інформації нотаріуси та ріелтори несуть відповідальність, передбачену ст. 119-1 ПК, а саме штраф у розмірі 680 гривень за перше порушення, 1360 гривень за кожне наступне протягом року.

Окрім того, відтепер до продажу інвестиційного активу прирівнюються операції з повернення платнику податків коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника з числа засновників (учасників), зменшенню статутного капіталу такого емітента чи ліквідації такого емітента.

Уточнюється у пп.170.2.6. ПК, що не враховуються при визначенні фінансового результату за операціями із цінними паперами або деривативами витрати, які понесені платником податку протягом звітного періоду, пов’язані з придбанням цінних паперів та деривативів, емітенти яких на момент укладання відповідного договору включені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності.

До доходу, що не оподатковується, включений дохід від продажу/обміну об’єкта незавершеного будівництва (пп.172.2. ПК).

Також змінилась ставка оподаткування доходу від продажу легкового автомобіля/мотоцикла/мопеда. Тепер відповідно до пп.173.2. ПК дохід, отриманий від продажу другого об’єкту рухомого майна, обліковується за ставкою 5%, а дохід, отриманий від продажу третього та наступного об’єкту рухомого майна протягом звітного року, - 18%.

Єдиний податок

Пп.291.4 ПК закріплює такі ліміти річного доходу платників податку:

 1. перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень;
 2. друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
  • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
  • обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.
 3. третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7 000 000 гривень.

 

Згідно з новим законом платник єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку повинен подати заяву щодо зміни ставки не пізніше ніж за 10 (було – 15 днів) календарних днів до початку календарного кварталу в якому буде застосована нова ставка(пп.293.8. ПК).

Уточнюється також пп.294.1. ПК. Податковим (звітнім) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал. Крім податкового періоду для податкової звітності з ПДВ, а саме календарний місяць.

До пп.297.1. ПК внесені зміни, відповідно до яких тепер платники єдиного податку першої-третьої груп не звільняються від сплати земельного податку у разі надання земельних ділянок в оренду, найм, позичку.

Пп.298.2.3. ПК було передбачено, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів. Доповнено законом, що сума такого боргу повинна перевищувати суму, визначену абзацом 3 пп.59.1 ПК, а саме 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Також внесені зміни щодо строків подання заяв. У разі зміни податкової адреси буб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни. У разі зміни ставки єдиного податку заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосована така ставка (пп.298.6. ПК).

Інші зміни

Законом розширене поняття дивідендів. Окрім платежів у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюються юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку, до дивідендів прирівнюються:

 • Суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права)
 • Вартість товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів та деривативів, що придбаваються у нерезидента у контрольованих операціях
 • Сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту у контрольованих операціях
 • Виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника/учасника-нерезидента у зв’язку із зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства.

 

Відтепер платник, який подає звітність в електронному вигляді або пройшов електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, зможе подати заяву про бажання отримувати документи від податкових органів у електронному вигляді.

Щодо втрати або пошкодження документів, внесені зміни до порядку відновлення таких документів та надання їх контролюючому органу. У разі втрати, пошкодження чи дострокового знищення документів платник податків тепер повинен не просто повідомити про це відповідний орган, а і надати документи, підтверджуючі настання події, що призвела до втрати, пошкодження чи дострокового знищення. У разі неможливості проведення перевірки через втрату документів, така перевірка переноситься до відновлення документі, але на строк не більше ніж 60 днів.

Таким чином, зміни стосуються і податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, і податкового обліку, штрафних санкцій, єдиного податку тощо. Слід зазначити, що деякі зміни, передбачені Законом, вже були внесені іншими законами. Більшість змін вступають в силу після офіційного опублікування - 23.05.2020 року, але частина пізніше – 01.07.2020 року та 01.01.2021 року.