З 23.06.19 скасовано штрафи за порушення касової дисципліни

23.06.2019 року Указом Президента України від № 418/2019 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України» від 20.06.2019 р. скасовано 53 Укази Президента, видані з 1994 по 2001 рік, серед яких Указ № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 р.

Указом № 418/2019 для юридичних осіб всіх форм власності, ФОПів, постійних представництв нерезидентів скасовано такі фінансові санкції:

 1. За неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування готівки — у п’ятикратному розмірі від неоприбуткованої суми;
 2. За перевищення ліміту каси — у двократному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки за кожен день;
 3. За перевищення строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівки під звіт без повного звіту про раніше видані кошти — у розмірі 25% виданих під звіт сум;
 4. За проведення готівкових розрахунків без надання одержувачем коштів платіжного документа (товарного чи касового чека, квитанції до прибуткового ордера тощо) — у розмірі сплачених коштів.

 

Чинним документом залишається Постанова № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», за порушення якого передбачені адміністративні санкції:

 1. За непроведення операції через розрахунково-касовий апарат (РРО), відсутність розрахункового документу або контрольної стрічки в електронній формі розмір штрафних санкцій : за перше порушення 1 грн, за кожне наступне - 100% вартості товарів чи послуг, проданих із порушенням.
 2. За перевищення обмеження на готівкові розрахунки суб’єктами господарювання протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами:
  1. між собою — у розмірі до 10000 грн включно;
  2. з фізичними особами — у розмірі до 50000 грн включно.
   За перше порушення штраф в розмірі від 100 до 200 НМДГ (від 1700 до 3400 грн), за повторне —від 500 до 1000 НМДГ (від 8500 до 17000 грн).
 3. За несвоєчасне здавання виручки.
  Штраф на осіб, відповідальних за здавання виручки, — від 17 до 88 НМДГ (від 289 до 1496 грн), за повторне протягом року порушення — від 43 до 175 НМДГ (від 731 до 2975 грн).

 

Джерела:

 1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №418/2019 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України» від 20.06.2019 р.
 2. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР.