Відтепер викривачі корупції мають право на винагороду

1 січня набули чинності зміни до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції. Законом впроваджуються механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Так, закріплюється право на винагороду для викривача, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину. Повідомлена інформація повинна відповідати таким критеріям:

  • персональність, тобто інформація повинна походити від особистої обізнаності викривача та не міститися в публічних джерелах інформації,
  • важливість – інформація повинна містити фактичні дані, що можуть бути перевірені.

 

Розмір винагороди становить 10 % від грошового розміру предмета корупційного злочину або завданих державі збитків, але не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат. Отримання винагороду можливе після ухвалення обвинувального вироку суду. Якщо про один і той самий злочин повідомило декілька викривачів, розмір винагороди розподіляється між ними у рівних частинах.

Викривачі не несуть юридичної відповідальності, крім випадку здійснення завідомо неправдивого повідомлення.

Викривачі можуть самостійно обирати які з каналів використовувати для повідомлення про корупційні правопорушення: внутрішні (повідомлення керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання), регулярні (повідомлення НАЗК чи іншому уповноваженому суб’єкту владних повноважень) або зовнішні (повідомлення через СМІ, журналістів, громадські об’єднання тощо).