Повноваження Антимонопольного комітету України

Боротьба за джерела сировини, ринки збуту виробленої продукції, сфери використання капіталу з метою отримання найбільшого прибутку у ринковій економіці називається конкуренцією.

Тобто суперництво між суб’єктами господарювання за найбільш вигідні умови виробництва та реалізації товарів та послуг, з метою отримання більшого прибутку.

Однак, на практиці часто виникають випадки, коли конкуренти застосовують неправомірні методи у конкурентній боротьбі. Це, наприклад, може бути, введення в оману споживачів щодо якості товару, робіт чи послуг, наявність в інформації неправдивих чи неточних відомостей. На практиці досить поширеним являється таке правопорушення з боку суб’єкта господарювання як рекламування лікарських засобів, продовольчих та інших товарів широкого вжитку, що містять неправдиву інформацію.

Такі дії називаються антиконкурентними діями суб'єктів господарювання. Відповідно до законодавства України за вчинення таких дій на суб’єкта господарювання покладається відповідальність, у вигляді штрафу.

Орган, який здійснює контроль за дотриманням конкурентного законодавства господарюючими суб’єктами, захист інтересів підприємців та споживачів, називається Антимонопольний комітет України.

Завданням цього органу є запобігання монопольному становищу окремих суб’єктів господарювання на ринку, здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції суб'єктами господарювання. Також АМКУ здійснює контроль за концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання, що вирішили об'єднатися.

Як зазначалося вище, кожен суб’єкт бажає витісни конкурентів з ринку, розширити сферу своєї господарської діяльності, вчинити дії, які обмежують конкуренцію на ринку.

Різновидом такого обмеження конкуренції на ринку є вчинення суб’єктами господарювання антиконкурентних узгоджених дій. Тобто такі дії які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Узгоджені дії можуть виявлятися у встановленні однакових цін на продукцію декількома суб’єктами господарювання. Наприклад, група молокопереробних підприємств в межах області має частку на ринку закупівлі молока 50 %. Однак, ці підприємства одночасно знизили закупівельні ціни на молоко, а ціну виробленого товару залишили без змін. Згодом встановлено, що таке рішення було прийнято на нараді керівників зазначених підприємств. Такі дії вважаються антиконкурентними узгодженими діями. Тобто, декілька суб'єктів господарювання можуть домовитись про розподіл ринків чи джерел постачання, спотворення результатів торгів, аукціонів, усунення з ринку інших суб'єктів господарювання чи обмеження доступу, з метою недопущення чи усунення конкуренції.

Антимонопольний комітет України, як орган, що повинен здійснювати контроль за дотримання законодавства про захист економічної конкуренції під час здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання уповноважений видавати дозволи на узгоджені дії суб'єктів господарювання.

Якщо декілька суб’єктів господарювання бажають спільно здійснювати свою діяльність без злиття чи утворення єдиного суб’єкта господарювання, їм необхідно звернутися до АМКУ за дозволом на такі узгоджені дії.

АМКУ розглядає заяву, здійснює перевірку суб'єктів господарювання та їх діяльністості та приймає рішення про видачу такого дозволу, чи відмову у видачі.

Крім того, АМКУ здійснює контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.

Концентрація – це процес злиття декількох суб'єктів господарювання, або ж здобуття контролю одним суб’єктом над іншим шляхом придбання активів у вигляді цілісного майнового комплексу чи отримання права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу.

Мета концентраціє різна. Це може бути поліпшення економічного становища суб'єктів господарювання, збільшення об’ємів виробництва товарів, розширення ринку збуту та інше.

Однак, такі об'єднання можуть призвести до обмеження конкуренції чи монополізації суб'єктів господарювання. Тому, дії, що відповідно до законодавства України визнаються економічною концентрацією суб’єктів господарювання, потребують одержання згоди від органів Антимонопольного комітету України.

Як зазначалося вище, АМКУ повинен надати дозвіл на концентрацію.

Якщо ж суб’єкт господарювання здійснює узгоджені дії чи концентрацію без такого дозволу, це може бути підставою до притягнення останнього до відповідальності. Комітет, у разі виявлення порушень законодавства суб’єктами господарювання уповноважений накладати стягнення у вигляді штрафу.

Процедура отримання дозволу – складна і тривала, тому, краще звернутися за допомогою до юриста.