Прийнято Закон «Про повну загальну середню освіту»

16.01.2020 року 327 народних депутатів проголосували за проект Закону про повну загальну середню освіту у другому читанні та в цілому.

Закон визначає систему загальної середньої освіти, яка складається зі змісту повної загальної середньої освіти на кожному її рівні, мережі закладів освіти, учасників освітнього процесу, кадрового, фінансового, науково-методичного, ресурсного та нормативного-правового забезпечення освітньої та управлінської діяльності у сфері загальної середньої освіти.

Передбачено, що повна загальна середня освіта здобувається на таких рівнях:

  • початкова освіта - перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;
  • базова середня освіта - другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти;
  • профільна середня освіта - третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти.

 

Так, Законом передбачено, що повна загальна середня освіта може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти). Профільна середня освіта професійного спрямування може здобуватися за дуальною формою здобуття освіти.

В Україні створюються рівні умови для здобуття повної загальної середньої освіти. Кожному забезпечується доступність та якість повної загальної середньої освіти.

Також закон передбачає більше прав для учнів, зокрема право на учнівське самоврядування і зможуть самостійно на власний розсуд обирати шкільні предмети а також будувати траєкторію свого навчання. А батьки будуть мати право ініціювати інституційний аудит, супроводжувати дитину з особливими освітніми проблемами під час навчання.

Новоприйнятий Закон передбачає більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів, а директор повинен обов’язково представити стратегічний план розвитку закладу.

Отже, зміни повинні позитивно вплинути на систему освіти в цілому, що є дуже актуальним на сьогодні.