Розширено перелік осіб, які можуть здійснювати самопредставництво юридичної особи у суді

18 грудня 2019 року прийнято закон, яким вносяться зміни до процесуальних кодексів (Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства) в частині представництва юридичних осіб в судовому процесі.

Прийнятим законом розширено перелік осіб, які можуть здійснювати самопредставництво органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді.

Відтепер можливість здійснювати самопредставництво будь-якої юридичної особи (як публічного, так і приватного права) надано не тільки керівникам, членам виконавчих органів юридичної особи, але й іншим уповноваженим особам відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту), включаючи працівників тощо.

Ініціаторами закону наголошується, що прийняті зміни сприятимуть кваліфікованому розв’язанню юридичних проблем органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в судах, дозволить раціонально планувати та витрачати кошти державного й місцевих бюджетів на нагальні потреби держави та територіальних громад (без додаткових витрат), сприятиме подоланню існуючих прогалин у законодавстві щодо можливості самопредставництва.