Порівняльна реклама відтепер не є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції

У зв’язку із необхідністю гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу 12 листопада 2019 року Верховна Рада України прийняла закон, яким встановила нові правила, що регулюють використання порівняльної реклами.

Законодавець визначив, що порівняльною є реклама, що містить порівняння з іншими особами, товарами (діяльністю) іншої особи, прямо чи опосередковано ідентифікує конкурента або товари чи послуги, що пропонуються конкурентом. Вбачається, що порівняльна реклама може містити зображення, посилання на товар, торговельні марки чи інші позначення, під якими випускається товар, з яким здійснюється порівняння, комерційне (фірмове) найменування конкурента, діяльність чи товар якого порівнюються.

Водночас, прийнятим законом передбачено низку умов, які мають бути дотримані, аби законодавство про захист економічної конкуренції не було порушено. Використання порівняльної реклами дозволяється у разі, якщо:

  1. реклама не містить визначених законодавством про захист прав споживачів ознак нечесної підприємницької практики;
  2. реклама порівнює однорідні (подібні) товари, які задовольняють одні й ті самі потреби або мають однакове призначення, чи порівнює діяльність, що охоплюється однією сферою чи одним видом діяльності;
  3. реклама об’єктивно порівнює одну або кілька суттєвих характеристик однорідного (подібного) товару, діяльності, в тому числі ціну, інформація про які може вплинути на рішення споживача при здійсненні вибору;
  4. реклама не дискредитує, не містить неправдивої інформації про якість однорідних (подібних) товарів інших виробників або продавців, не дискредитує діяльність чи становище інших осіб, репутацію торговельних марок, комерційних найменувань, інші особливості конкурентів або зазначення місць походження товару;
  5. щодо товару із зазначенням походження порівняння здійснюється щодо товару з аналогічним зазначенням;
  6. реклама не створює змішування між рекламодавцем і конкурентом, між товарами, торговельними марками, комерційним (фірмовим) найменуванням та іншими позначеннями рекламодавця та конкурентів;
  7. товар конкурента, захищений торговельною маркою або комерційним найменуванням, не зображено способом імітації.

 

Погоджуємося із твердженням, що порівняльна реклама, у випадку, коли вона порівнює матеріальні і співставні характеристики та не вводить в оману, є законним засобом інформування споживачів про переваги товару та є важливим засобом створення справжньої можливості збуту усіх товарів та послуг.

Прийняття вищевказаного закону має стати позитивним чинником у питанні стимулювання розвитку чесної конкуренції, посилення захисту економічних інтересів споживачів та створення умов, які забезпечать споживачам можливість здійснювати свідомий вибір.