Кримінальна відповідальність суддів за завідомо неправосудні вироки скасована

11 червня 2020 року Конституційний суд України прийняв рішення №7-р/2020, яким визнав статтю 375 Кримінального Кодексу України (далі-КК) неконституційною.

Стаття 375 КК передбачає кримінальну відповідальність суддів за постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Конституційний суд зазначив, що дана стаття не містить критеріїв, за якими можна визначити яке рішення є «неправосудним», а також не розкрито змісту сполучення слів «завідомо неправосудний», що може привести до різного розуміння складу злочину. КСУ вважає, що будь-яке кримінальне обвинувачення щодо судді має ґрунтуватися на приписах кримінального закону, що є достатньо чіткими, зрозумілими, однозначними та передбачними, за умови встановлення гарантій які забезпечують незалежність судді при здійсненні правосуддя. А диспозиція статті 375 КК, згідно висновку КСУ, допускає можливість зловживання нею шляхом притягнення до кримінальної відповідальності судді лише за факт постановлення судового рішення, яке, за суб’єктивним розумінням слідчого, прокурора, іншої особи, є «неправосудним», зокрема, у разі незгоди з цим рішенням.

КСУ відтермінував втрату чинності цієї статті КК на шість місяців з дня ухвалення рішення про її неконституційність. Верховна рада повинна привести нормативне регулювання, встановлене статтею 375 КК, у відповідність із Конституцією України та рішенням КСУ.