Затверджено форму декларація про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність!

23 серпня Міністерство юстиції затвердило форму Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність. Це один з необхідних документів, серед інших, які необхідно додати до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, передбачених Кодексом з процедур банкрутства.

Декларація про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність (далі - декларація) заповнюється фізичною особою або фізичною особою - підприємцем (далі - боржник). Боржник подає декларацію за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім'ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня календарного року, за який подається декларація.

Декларація заповнюється власноруч або з використанням засобів комп'ютерної техніки українською мовою та не повинна містити виправлень, підчисток, помарок, дописок і закреслень. Декларація заповнюється і підписується особисто боржником із зазначенням дати її складання та подається до господарського суду у паперовому вигляді або засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу із застосуванням власного кваліфікованого електронного підпису.

У розділі I "Загальні відомості" декларації боржник зазначає адресу реєстрації місця проживання/перебування та адресу місця фактичного його проживання, якщо ця адреса не збігається з адресою реєстрації місця його проживання. Якщо адреса реєстрації місця проживання/перебування збігається з адресою місця фактичного проживання, у відповідному рядку декларації зазначається "Збігається з адресою реєстрації місця проживання/перебування".

Під членами сім'ї боржника розуміються особи, які перебувають у шлюбі з боржником (у тому числі, якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації), а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням боржника, інші особи, які спільно з ним проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких з боржником не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта / номера паспорта у формі картки (ID) членів сім'ї боржника, що зазначаються в декларації, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі, та інші відомсті.

Наказ набере чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства (21 жовтня 2019 року), але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

 

Джерело: https://ips.ligazakon.net/document/view/re33935?an=1