В інтересах клієнта прийнятий позитивний висновок про визначення місця проживання дитини

У справах про визначення місця проживання дитини надання органом опіки та піклування висновку щодо розв'язання спору є обов’язковим. Саме висновок органу опіки та піклування, який готується на підставі аналізу усіх обставин справи (в яких умовах проживає дитина, ставлення батьків до виконання своїх обов’язків, прихильність дитини до кожного з батьків тощо) в сукупності з іншими доказами надають можливість суду прийняти правильне рішення щодо визначення місця проживання дитини, врахувавши її найкращі інтереси.

У межах розгляду судового спору щодо визначення місця проживання малолітньої дитини 14 січня 2020 року відбулося засідання комісії Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради, на якому розглядалося питання щодо визначення місця проживання дитини клієнта ЮК «Арбітрум». Висновок про необхідність проживання із нашим клієнтом – матір’ю дитини було прийнято одноголосно.

Варто зазначити, що при вирішенні вказаного питання враховується рівність батьків в участі у вихованні дитини, а тому перевага матері була надана не через традиційні уявлення про необхідність проживання дитини з матір’ю, а через якісно проведену роботу з доведення обставин, які підкреслюють, що конкретно в цій справі в найкращих інтересах дитини буде проживати саме із матір’ю, а не батьком дитини.

Для цього зібрано всю сукупність доказів, які підтверджують добросовісне виконання матір’ю дитини батьківських обов`язків, створення нею для дитини необхідних умов для проживання та розвитку та доведено, що проживання дитини разом з матір’ю в повній мірі відповідає інтересам малолітньої дитини. Все це у сукупності і стало підставою для прийняття рішення на користь клієнта.