Набули чинності зміни щодо ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій

З 25 грудня набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню» № 102-ІХ від 18.09.2019 р. яким вносяться зміни до Закону України «Про телекомунікації».

Так, скасовується ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій. Відтепер право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій суб’єкт господарювання набуває шляхом подання до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій. Здійснення діяльності без подання такого повідомлення забороняється. У свою чергу, діяльність у сфері телекомунікацій, що передбачає використання обмеженого (радіочастотного та/або номерного) ресурсу, здійснюється після отримання визначених законом відповідних ліцензій та/або дозволів.

Законом встановлюється яка інформація повинна бути зазначена у повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та форма такого повідомлення. Суб’єкт господарювання набуває право на провадження діяльності з дати подання повідомлення до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Ця комісія вносить відомості про суб’єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій протягом 5 днів з дня подання.

Оператори, провайдери телекомунікацій, інформація про яких внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, вважаються такими, що подали повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій. У разі, якщо є невідповідність відомостей щодо операторів чи провайдерів телекомунікацій у реєстрі, такі суб’єкти господарювання повинні протягом трьох місяців подати повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

Окрім цього, набирають чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. А саме, закріплюється відповідальність за надання суб’єктом господарювання недостовірної або не в повному обсязі інформації у повідомленні про початок здійснення господарської діяльності, а також за порушення встановленого законом строку для подання такого повідомлення.