Стягнення додаткових витрат на утримання неповнолітніх дітей, що потрібно знати

Чинним законодавством України, окрім стягнення аліментів на утримання дитини, передбачена можливість стягнення ще й додаткових витрат.

Так, у відповідності до ст.185 СК України той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов’язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).

Тобто, для подання заяви про стягнення додаткових витрат необхідна наявність певних обставин:

  1. наявність рішення суду про стягнення аліментів на користь одного з батьків (є необов’язковою умовою);
  2. наявність особливих обставин (розвиток здібностей дитини, хвороба, каліцтво тощо).

 

У розумінні ст. 185 СК до особливих обставин належить:

  • витрати на лікування та оздоровлення дитини;
  • витрати на розвиток здібностей дитини: участь в гуртках, секціях, додаткові зайняття.

 

При цьому, право на стягнення додаткових витрат має лише той з батьків, з ким проживає дитини. Відповідно до Постанови Пленуму ВСУ №3 від 15.05.2006 р. «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» для стягнення додаткових витрат, викликаних особливими обставинами, можна притягати лише батьків.

Заявляючи вимогу про стягнення додаткових витрат слід пам’ятати, що кожна із сторін повинна довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень, тому всі понесені додаткові витрати мають бути підтверджені квитанціями.

Сума, яка підлягає стягненню за додаткові витрати на утримання дитини залежить від суми витрат, які підтверджені відповідними чеками, квитанціями.

Згідно СК України батьки зобов’язані утримувати своїх дітей у рівних частках. Тому, стягуючи додаткові витрати на утримання дитини, Ви повинні розраховувати на те, що від витраченої суми суд стягне з батька/матері дитини лише половину.

Таким чином, для того щоб стягнути додаткові витрати на утримання дитини необхідно:

  1. Отримати рішення про стягнення аліментів.
  2. Зібрати всі квитанції та чеки, що підтверджують понесені Вами витрати.
  3. Подати позов до суду.