Порядок звернення та особистого прийому громадян в ДПС оновлено

З 16 жовтня 2020 року діє Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян в ДПС, затверджений наказом Міністерства фінансів України №297 від 15 червня 2020 року (надалі – Порядок).

Цим документом визначаються порядок розгляду звернень, особистого прийому громадян, приймання вхідних документів зі зверненнями, вимоги до оформлення звернень.

Звернення може бути усним (за допомогою засобів телефонного зв'язку) або на особистому прийомі чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином особисто чи через уповноважену ним особу. Письмове звернення також може бути надісланим з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).

Згідно з Порядком, у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування кваліфікованого електронного підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Електронне звернення, надіслане без використання кваліфікованого електронного підпису, повинно мати вигляд скан-копії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

Під час запису на особистий прийом у громадянина або його законного представника з'ясовується така інформація: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) громадянина, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер ID картки, контактний номер телефону, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) представника громадянина, місце проживання, контактний номер телефону, чим підтверджуються повноваження на представлення інтересів громадянина, зміст питання, яке потребує вирішення, передумови виникнення питання, чи звертався громадянин з цього питання раніше і куди, чи приймалися рішення за зверненням з цього питання, реквізити документів, якими надавались відповіді на звернення тощо.

Також громадяни мають право ознайомлюватися з матеріалами перевірки викладених у зверненнях фактів, якщо це не суперечить вимогам законодавства.