Верховний суд визнав психологічну експертизу на поліграфі як доказ по справі

В лютому 2020 року Верховним Судом було винесено рішення у справі 457/906/17, яке фактично визнає експертизу на поліграфі як доказ по справі.

Ухвалені Верховним Судом України рішення або постановлені ним ухвали набирають законної сили з моменту їх проголошення і оскарженню не підлягають, оскільки він є найвищою судовою установою України.

Верховний Суд дав оцінку рішень судів першої та апеляційної інстанцій, які використали як доказ судову психологічну експертизу із застосування поліграфа.

Предметом спору були цивільні правовідносини щодо відчуження нерухомості та доведення фактів передачі коштів.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, дійшовши висновку, що покупець кошти за придбану ним на підставі договору купівлі-продажу квартиру продавцю не передав, а продавець такі кошти від покупця не отримував, вважав, що правочин було вчинено внаслідок обману зі сторони відповідача щодо позивача.

В описовій частині рішення Верховний Суд зазначає:

«Зважаючи на істотні протиріччя в поясненнях сторін щодо проведення розрахунку за оспорюваним договором купівлі-продажу, судом першої інстанції було призначено у даній справі судову психологічну експертизу з використанням поліграфа.

На вирішення експерта судом було поставлено два запитання: «1. Чи передавав ОСОБА_2 грошові кошти у розмірі 404 204,00 грн за купівлю квартири АДРЕСА_1 ОСОБА_1 перед укладенням договору купівлі-продажу від 10 травня 2016 року, а також чи наявні в пам`яті ОСОБА_2 об`єктивні дані про факт передачі ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 404 240, 00 грн одним траншем в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_3, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2; 2. Чи отримав ОСОБА_1 від ОСОБА_2 грошові кошти у розмірі 404 240,00 грн за продаж квартири АДРЕСА_1.

Відповідно до висновку експерта № 01805/018-Д за результатами проведення судової психологічної експертизи (опитування із застосуванням спеціального технічного пристрою - комп`ютерного поліграфа), складеного 04 липня 2018 року, на перше запитання відповідь надати неможливо, оскільки ОСОБА_2 добровільної згоди на проведення опитування із застосуванням комп`ютерного поліграфа не надав, посилаючись на статтю 28 Конституції України, у зв`язку з чим опитування із ОСОБА_2 не проводилось. Щодо другого запитання, то експерт зазначив, що в ході експертизи (опитування з використанням комп`ютерного поліграфа) у громадянина ОСОБА_1 не виявляються виражені психофізіологічні реакції та емоційне збудження на запитання, які могли б свідчити про те, що ОСОБА_1 отримав відОСОБА_2 грошові кошти у розмірі 404 240,00 грн за продаж квартири АДРЕСА_1.

... незважаючи на те, що із висновку експертизи експерта № 01805/018-Д, який покладено в основу рішень, не вбачається, що ОСОБА_2 ввів в оману ОСОБА_1, суди не врахували та залишили поза увагою, що аргументи позивача фактично зводяться до викладення обставин неналежного виконання відповідачем умов укладеного договору, які відповідно до положень статті 230 ЦК України не дають підстав для встановлення введення позивача в оману під час укладання договору.”»

Таким чином, Верховний Суд визнав допустимість і законність застосування експертизи із використанням поліграфу. На основі цієї експертизи, Верховний Суд дав оцінку діям судів, зазначивши, що рішення ухвалені судами першої та апеляційної інстанції підлягають скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову у задоволенні позову, так як вони були ухваленні з неправильним застосуванням норм матеріального права.