Законодавство щодо запобігання поширення коронавірусу в Україні

З метою протидії поширенню коронавірусу органи державної влади внесли зміни до діючого законодавства України. 17 березня 2020 року Верховною радою прийнято Закони «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530-ІХ, «Про внесення змін до деяких законів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я» № 531-ІХ, «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету» № 532-ІХ, «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 533-ІХ. Розглянемо що змінилося з прийняттям цих законів.

Трудові відносини.

Закон встановлює, що за згодою працівника йому може бути надана відпустка без збереження заробітної плати, при цьому термін перебування у відпустці «за свій рахунок» на період карантину не зараховується до загального 15-денного строку для таких відпусток. Також роботодавці можуть доручати виконання роботи працівником вдома.

Допомога по безробіттю надається з першого дня реєстрації особи як безробітного. Реєструють безробітного з першого дня після подання відповідної заяви до центру зайнятості.

Законом встановлюються додаткові доплати медичним та іншим працівникам, які зайняті на роботах, пов’язаних з ліквідацією захворювання на коронавірус, розміром до 200 % заробітної плати.

Житлово-комунальні послуги.

На час карантину та протягом 30 днів після його припинення не нараховуються штрафи та пеня за нездійснення платежів за житлово-комунальні послуги, не може бути припинене надання житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати. Також особу не можуть виселити із житла через несплату житлово-комунальних послуг навіть у разі примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості.

Закупівля лікарських засобів, медичних виробів та обладнання.

Згідно зі змінами, закупівля товарів, робіт та послуг, необхідних для ліквідації коронавірусної хвороби, відбувається без проведення тендерів. Замовник повинен оприлюднити договір про закупівлю разом з додатками до нього та звіт про виконання цього договору. Перелік товарів, робіт та послуг визначається Кабінетом міністрів України.

Окрім цього, не сплачується ввізне мито за ввезення на територію України лікарських засобів, медичних виробів та обладнання, необхідних для запобігання поширенню та ліквідації спалахів коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік відповідних лікарських засобів та обладнання встановлюється Кабінетом міністрів України.

Тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість:

  1. операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я;
  2. операції з постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я;
  3. операції з безоплатного постачання (передачі) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що були ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до пунктів 1 і 2, на користь структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;
  4. операції з безоплатного постачання (передачі) лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що були ввезені та/або поставлені (передані) на митній території України відповідно до пунктів 1-3, у разі здійснення перерозподілу таких лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них у встановленому законодавством порядку між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та/або суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;
  5. операції з безоплатного постачання (передачі) у системі охорони здоров’я до кінцевого споживача (пацієнта), у тому числі з метою надання необхідних медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що були ввезені та/або поставлені (передані) на митній території України відповідно до пунктів 1-4, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

 

Подання декларацій.

Для осіб, які повинні подавати декларації згідно з Законом України «Про запобігання корупції», продовжений термін подання таких декларацій до 1 червня 2020 року. Особи, що не мають можливості подати декларації до завершення встановленого строку, звільняються від відповідальності.

Щодо іноземців.

Не несуть адміністративну відповідальність іноземці та особи без громадянства у разі, якщо вони не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби України із заявою про продовження строку перебування на території України та/або про обмін посвідки на тимчасове/постійне проживання у зв’язку із введенням карантину.

Відповідальність.

Кодекс України про адміністративні правопорушення було доповнено наступними положеннями. За порушення правил щодо карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм встановлений штраф від 17000 до 34000 грн, а для посадових осіб – від 34000 до 170000 грн.

Посилено кримінальну відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам і масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням), якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань. Такі дії караються штрафом від 17000 до 51000 грн або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років караються діяння, які призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків.